logo

شکرسفید معمولی

 عمده ترین محصول تولیدی این شرکت است که با حداکثر مجموع پوآن 16 و در بسته بندی هایی با اوزان 450 گرم(Pet)، 900،1200 گرمی،3و5 کیلویی،50 کیلویی و یک تنی (Big Bag) جهت مصارف صنعتی و خانوار عرضه می گردد.

محور اصلی محصولات شرکت قند نقش جهان شکر سفید است که از چغندر قند یا تصفیه شکر خام حاصل می شود بر اساس عملیاتی که طی مراحل تولید بر روی چغندر قند یا شکر خام صورت می پذیرد ، شکر سفید ممتاز (grade A)و شکر سفید معمولی (grade B) حاصل می شود .

 شکر سفید معمولی (grade B) نقش جهان با مجموع پوآن حدود 16 بیشتر مورد استفاده کارخانجات کیک و کلوچه سازی ،کارخانجات تولید شکلات و مصارف خانگی است . 

انواع بسته بندی

این محصول در اوزان تکنفره ، 900 گرمی ،3 و 5 و 50 و1000 کیلوگرمی تولید و به بازار عرضه میگردد.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9