logo

شکر سفید ممتاز

این سازمان به منظور رفع نیاز صنایع داروسازی و غذایی و قطع وابستگی کشور به واردات، شکرممتاز با گرید A اروپا (حداکثر مجموع پوآن 8) را وارد بازار مصرف نموده است.

محور اصلی محصولات شرکت قند نقش جهان شکر سفید است که از چغندر قند یا تصفیه شکر خام حاصل می شود بر اساس عملیاتی که طی مراحل تولید بر روی چغندر قند یا شکر خام صورت می پذیرد ، شکر سفید ممتاز (grade A)و شکر سفید معمولی (grade B) حاصل می شود .  

شکر سفید ممتاز(grade A) نقش جهان باحداکثر مجموع پوآن 8 محصولی خاص جهت شرکت های داروسازی ،قند ریزی ها ،نبات ریزی ها و دیگر تولید کنندگان که خواهان کیفیت برتر در شکر سفید مصرفی خود می باشند .

انواع بسته بندی

این محصول در بسته های 50 کیلوگرمی تولید و به بازار عرضه میگردد.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9