logo

نظرسنجی از مشتریان
صنایع
نام شرکت
ورودی نامعتبر
نام و سمت تکمیل کننده فرم
ورودی نامعتبر
محصول تولیدی
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
آدرس کامل
ورودی نامعتبر
خرید (شکر) شرکت شما بیشتر در چه وزن و مارکی می باشد ؟
نام محصول شکر سفید شکر قهوه ای شکر ممتاز سایر اوزان
وزن 50کیلویی یک تنی 50کیلویی یک تنی 50کیلویی یک تنی
ترتیب اولویت
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مارک(برند)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مشتریان :
نام و نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر
شغل :
ورودی نامعتبر
تحصیلات
ورودی نامعتبر
سن :
ورودی نامعتبر
تلفن تماس
ورودی نامعتبر
آدرس کامل :
ورودی نامعتبر

آیا نوع برند و مارک در انتخاب قند وشکر از نظر شما با اهمیت می باشد ؟
ورودی نامعتبر
محصول نقش جهان را از کجا تهیه میکنید ؟
ورودی نامعتبر
توضیح دهید
ورودی نامعتبر
خرید شما در رابطه با قند و شکر در یکسال اخیر به چه صورتی بوده است ؟
ورودی نامعتبر

بیشترین تقاضای شما جهت خرید شکر ، قند و نبات در کدام وزن و برندی می‌باشد؟
نام محصول شکر سفید شکر قهوه ای قند نبات
وزن 450گرمی 900گرمی 3کیلویی 5کیلویی 450گرمی 900گرمی 450گرمی 700گرمی 2کیلویی 5کیلویی کله 450گرمی 700گرمی
بترتیب اولویت
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

قیمت محصول
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر
کیفیت محصول
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر
کیفیت بسته بندی
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر
میزان در دسترس بودن در فروشگاه
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر
توجه به مسائل زیست محیطی
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر
رضایتمندی کلی
نقش جهان
ورودی نامعتبر
سایر شرکتها
ورودی نامعتبر

میزان رضایت از کانال ‌های ارتباطی شرکت قند نقش جهان
تلفن
ورودی نامعتبر
فکس
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
پیام کوتاه (sms)
ورودی نامعتبر
سایت شرکت
ورودی نامعتبر
حضوری (رو در رو)
ورودی نامعتبر

آیا مجددا مایل به خرید از محصولات شرکت قند نقش جهان هستید ؟
ورودی نامعتبر
چه مدت است محصولات شرکت قند نقش جهان را خریداری می‌کنید؟
ورودی نامعتبر
پیشرفت کلی شرکت قند نقش جهان نسبت به سالهای گذشته را چگونه ارزیابی میکنید ؟
ورودی نامعتبر
به نظر شما چه نوع ابزار تبلیغاتی میتواند برای برند سازی و پیشبرد فروش محصولات مناسب باشد؟
ورودی نامعتبر
چه نوع محصولات جدیدی را جهت تولید و عرضه به بازار پیشنهاد می‌کنید ؟
ورودی نامعتبر

کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
ارسال   


 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9