logo

شکر قهوه‌ای

این فرآورده از نظر تجاری دارای طیف وسیعی از تنوع می باشد که شکر قهوه ای شمارۀ 1 با رنگ نسبتاً سفید تا شکر قهوه ای شماره 15 (تیره ترین رنگ )با رنگ قهوه ای تیره مشخص می گردد . در این بین شماره های 6 ، 8 ، 10 و 13 از پر مصرف ترین انواع آن می باشد.

درصد قند شکرهای مذکور از 95% در شمارۀ 6 تا 91% در شمارۀ 13 و میزان رطوبت آنها هم بین 2 تا 4 درصد متغیر می باشد. شکر قهوه ای دارای 5/3% (قهوه ای روشن) تا 5/6% (قهوه ای تيره) ملاس می باشد. اين محصول به سبب طبيعت رطوبت گير ملاس آن ، مرطوب و معمولا" روان است.

اندازه ذرات آن متنوع بوده و معمولاً از كريستال های شكر سفيد كوچكترند . توليداتی كه به منظور مصارف صنعتی بكار می روند ممكن است دارای دانه های ريزتری باشند كه قطر ذرات آن تقريبا" 35/0 ميلی متر است.

فرآیند تولید

شكر قهوه ای قابل مصرف از يك تركيب ساكارز (شكرتصفيه شده) كه با مقاديری معين از ملاس بصورت لايه ای نازك برروی ذرات آن نشسته تهيه شده است.

انواع بسته بندی

این نوع شکر در بسته های 50 کیلوگرمی و 900 گرمی به بازار عرضه میگردد.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9