logo

قند شکسته

توضیحات محصول

قند شکسته نقش جهان از شکر ممتاز حاوی کریستال‌های درخشان وشیرینی طبیعی قابل اطمینان توسط دستهای توانمند کارشناسان در راستای خواسته شما تهیه شده تا شیرین کننده ذایقه و شادی بخش لحظات زندگی شما باشد.

 

انواع بسته بندی

قند شکسته تهیه شده از شکر ممتاز در اوزان 400 و 900 گرمی و 5 کیلویی به بازار مصرف عرضه می گردد .

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9