logo

 • صفحه اصلی
 • اخبار
 • بازدید رئیس شورای شهر اصفهان جناب آقای مهندس معین و شهردار محترم شهر اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی از کارخانه قند نقش جهان

بازدید رئیس شورای شهر اصفهان جناب آقای مهندس معین و شهردار محترم شهر اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی از کارخانه قند نقش جهان

بازدید رئیس شورای شهر اصفهان جناب آقای مهندس معین و شهردار محترم شهر اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی از کارخانه قند نقش جهان جمعه 3آذرماه 1396


shahrdar01

shahrdar02.jpg

 

shahrdar07shahrdar04.jpg

shahrdar05.jpg

shahrdar06.jpgshahrdar03.jpg

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9