logo

پرسش‌های متداول

 • آیا امروزه ما در کشور ایران نسبت به مردم دیگر نقاط جهان شکر بیشتری مصرف می‌نمائیم؟

 

 • آیا شکر باعث چاقی می‌شود؟

 

 • آیا شکر جزئی از زندگی انسان‌های سالم و مدرن است؟

 

 • آیا شکر فقط برای شیرین نمودن مصرف می‌شود؟

 

 • آیا قند و شکر عامل بروز بیماری هاست؟

 

 • آیا شکر (قند) به عنوان غارت‌گری برای غذایی محسوب می‌شود؟

 

 • آیا قند (شکر) یک تولید مصنوعی کارخانه‌ای است؟

 

 • آیا مصرف قند تنها عامل بروز پوسیدگی و کرم‌خوردگی دندان است؟

 

 • سهم انرژی مربوط به قند و شکر از کل انرژی دریافتی بدن ما چه میزان می‌باشد؟

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9