logo

 • صفحه اصلی
 • درباره شرکت
 • گواهینامه‌ها و استانداردها

گواهینامه‌ها و استانداردها

شرکت قند نقش جهان دارنده 8 نشان استاندارد بين المللی و نشان استاندارد ملی ايران :

 • گواهينامه 2008 :9001 ISO
 • گواهينامه 2004 : 14001 ISO
 • گواهينامه 2007 : 18001   OHSAS
 • گواهينامه 22000:2005 ISO
 • گواهينامه 50001:2011ISO
 • گواهينامه HACCP از سازمان جهانی ايمنی غذا
 • گواهينامه 17025 ISO  از سازمان استاندارد کشور
 • گواهينامه CE نشان از كيفيت بالای محصول توليدی
 • گواهينامه توليد حلال
 
cert

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9