logo

 • صفحه اصلی
 • درباره شرکت
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

مدیریت سیستماتیک که مدیریتی مبنی‌ بر فرآیندهاست، همواره توجه خاصی به فرآیند پایش و اندازه‌گیری و همچنین افزایش توان آن نشان می‌دهد. سازمان جهــانی استــاندارد ISO سیستم مدیریتی کیفتی را برمبنای مدل ISO/IEC 17025:2005 انتشار داده است. با پیاده سازی این استاندارد تمامی فعالیت‌های تست و کالیبراسیون در آزمایشگاه‌های مربوطه تحت کنترل یک سیستم مدیریت قرار می‌گیرد و هدف آنست که نتایج توسط آنها با سطح اطمینان بالا بیان گردد.
آزمایشگاه همکار نقش جهان با هدف ارتقاء کيفيت محصول و ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان، رويکرد استقرار استاندارد 17025 را سرلوحه کار خود قرار داد و در راستای اصل44 قانون اساسی در سال 1388 اقدام به تأسيس آزمايشگاه آکروديته با اسکوپ کاري26 فرآورده نمود. در سال 1389پس از بازنگري در طرح و نياز سنجي از اداره استاندارد اقدام به افزايش اسکوپ کاري به 95 فرآورده نمود. در سال های 1390، 1392 و 1393 اين آزمايشگاه به منظور دستيابي به هدف تعيين شده خود و با توجه به توانمندي پرسنل و امکانات آزمايشگاهي ضمن هماهنگي با اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي جهت رفع نياز صنايع پس از بازديد کارشناسان مربوطه، اسکوپ کاري آزمايشگاه بترتیب به 140، 183 و 206 فرآورده افزايش داد، بطوريکه در حال حاضر به عنوان يکي از بزرگترين و معتبرترين آزمايشگاه در سطح کشور در حال فعاليت مي باشد.

azmayessh

p01

p02

p03

p04

p05

 

p06

p07

p08

 

p09

p10

p11

p12

p13

 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9