logo

اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

پیشرو و سرآمد در صنعت قند و شکر کشور از منظر قابلیت های راهبردی و استراتژی، سرمایه های انسانی، مدیریت منابع، فرآیندها و جلب رضایت

 متوازن ذینفعان.

بيانيه مأموريت :

ماموریت شرکت قند نقش جهان تامین مواد اولیه با کیفیت، تولید با استفاده از تکنولوژی روز و عرضه فرآورده های قندی متنوع و سالم و محصولات جانبی در اوزان و بسته بندی های مختلف متناسب با نیاز بازار می باشد. این امر مطابق خواست و نیاز مشتریان با حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی و احترام به حقوق کلیه ذینفعان تحقق می پذیرد.

اهداف کلان :

ارتقاء بهره وری (کلیه عوامل)

ارتقاء برند

افزایش سهم بازار شکر با مدیریت هزینه ها

ارزش های سازمانی :

مشتری مداری

توانمند سازی

تعالی خواهی

مسئولیت اجتماعی

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9